Opublikowano 10.11.2015, Dostawy paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze w latach 2016-2017 więcej ›
Opublikowano 27.10.2015, Skład i druk kalendarzy Karkonoskiego Parku Narodowego na rok 2016 więcej ›
Opublikowano 01.10.2015, Skład i druk wydawnictw - pomocy dydaktycznych Karkonoskiego Parku Narodowego więcej ›
Opublikowano 10.07.2015, Zakup i dostawa sortów mundurowych oraz odzieży bhp i obuwia na potrzeby Karkonoskiego Parku Narodowego więcej ›
Opublikowano 27.05.2015, remont leśnych dróg przeciwpożarowych w Karknoskim Parku Narodowy więcej ›
Opublikowano 25.05.2015, Rozbiórka 9 obiektów budowlanych na terenie Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów więcej ›
Opublikowano 21.05.2015, Wykaszanie łąk z wywiezieniem biomasy, usuwanie drzew i krzewów na łąkach, nawożenie organiczne wraz z dostawą obornika, usuwanie owocostanów szczawiu alpejskiego z wywiezieniem biomasy oraz wykaszanie rdestowca sachalińskiego z wywiezieniem biomasy na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego więcej ›
Opublikowano 13.05.2015, skład i druk 27 wydawnictw i pomocy dydaktycznych więcej ›
Opublikowano 04.05.2015, skład i druk 27 wydawnictw i pomocy dydaktycznych więcej ›
Opublikowano 30.04.2015, Wykaszanie łąk z wywiezieniem biomasy, usuwanie drzew i krzewów na łąkach, nawożenie organiczne wraz z dostawą obornika, usuwanie owocostanów szczawiu alpejskiego z wywiezieniem biomasy oraz wykaszanie rdestowca sachalińskiego z wywiezieniem biomasy na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego więcej ›