Opublikowano 04.11.2013, Prowadzenie kompleksowej obsługi ruchu turystycznego w punktach pobierania opłat za wstęp i udostępnianie terenu Karkonoskiego Parku Narodowego więcej ›
Opublikowano 28.10.2013, Dostawa energii elektrycznej w 2014 r. do budynków, budowli stanowiących własność Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze. więcej ›
Opublikowano 25.10.2013, skład i druk Kalendarza Karkonoskiego Parku Narodowego na rok 2014 więcej ›
Opublikowano 22.10.2013, Opracowanie projektu graficznego i druk wydawnictwa pt. Karkonoski Bank Genów. więcej ›
Opublikowano 28.08.2013, Skład i druk 13 wydawnictw popularnonaukowych Karkonoskiego Parku Narodowego. więcej ›
Opublikowano 27.08.2013, ZABUDOWA PRZECIWEROZYJNA TERENÓW LEŚNYCH.. więcej ›
Opublikowano 08.08.2013, OCHRONA NAJCENNIEJSZYCH EKOSYSTEMÓW KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO - ETAP II.- TERENOWE PRACE REMONTOWE. więcej ›
Opublikowano 06.08.2013, Usługi z zakresu tłumaczeń, składu i druku wydawnictw oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach projektu Odnowa w środowisku - czarny trójkąt nabiera kolorów. więcej ›
Opublikowano 24.07.2013, „Dostawa mundurówki, odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego więcej ›
Opublikowano 16.07.2013, Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu w Karkonoskim Parku Narodowym. więcej ›