Opublikowano 11.07.2013, Usługi eksperckie z zakresu lichenologii prowadzone na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego w ramach realizavcji projektu pn. Odnowa w środowisku „czarny trójkąt” nabiera kolorów. Projekt realizowany na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze. więcej ›
Opublikowano 05.07.2013, Dostawa komputerów przenośnych do realizacji zadań wykonywanych w ramach projektów: Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego - etap IV, Kompleksowa ochrona ekosystemów w Karkonoskim Parku Narodowym - etap II. więcej ›
Opublikowano 27.06.2013, Wykonanie i wdrożenie wspólnego polsko-czeskiego Geoportalu Karkonoszy. więcej ›
Opublikowano 26.06.2013, Ochrona flory i fauny łąk śródleśnych, wykaszanie i usuwanie owocostanów szczawiu alpejskiego Rumex alpinus w Karkonoskim Parku Narodowym. więcej ›
Opublikowano 13.05.2013, Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu dla: odcinków szlaków oraz strefy wypoczynkowej modernizowanych w ramach projektu: Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego - etap IV więcej ›
Opublikowano 08.05.2013, OCHRONA NAJCENNIEJSZYCH EKOSYSTEMÓW KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO - ETAP III.TERENOWE PRACE REMONTOWE -SZLAK CZERWONY ZAKOSY PROWADZĄCY NA ŚNIEŻKĘ. więcej ›
Opublikowano 23.04.2013, wyznaczenie drzew trocinkowych i obsługa pułapek na kornikowate więcej ›
Opublikowano 18.04.2013, Nadzór budowlany nad realizacją zadań: Terenowe prace remontowe i rekultywacja zniszczonych obrzeży szlaku wykonywane w ramach projektów: Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego - etap III oraz Ograniczenie szkodliwych emisji oddziaływających bezpośrednio na ekosystemy Karkonoskiego Parku Narodowego termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku Dyrekcji KPN. więcej ›
Opublikowano 11.04.2013, Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu w Karkonoskim Parku Narodowym. więcej ›
Opublikowano 05.04.2013, wyznaczenie drzew trocinkowych i obsługa pułapek na kornikowate więcej ›