Opublikowano 15.04.2014, Skład i druk książki Przemiany lasów w KPN w okresie ostatnich 25 lat. więcej ›
Opublikowano 14.04.2014, OGŁOSZENIE O KONKURSIE na opracowanie koncepcji architektoniczno rewitalizacyjnej Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów więcej ›
Opublikowano 03.04.2014, Wykaszanie łąk, usuwanie nalotów drzew i krzewów, nawożenie organiczne wraz z dostawą obornika, usuwanie owocostanów szczawiu alpejskiego oraz wykaszanie rdestowca sachalińskiego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. więcej ›
Opublikowano 31.03.2014, Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu dla: odcinków szlaków modernizowanych w ramach projektu: Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego - etap IV więcej ›
Opublikowano 26.03.2014, Wykonanie prac szkółkarskich w Karkonoskim Banku Genów więcej ›
Opublikowano 20.03.2014, wyznaczanie drzew trocinkowych i obsługa pułapek na kornikowate więcej ›
Opublikowano 18.03.2014, dostawa siatki ogrodzeniowej w ilości 6300 mb na użytek Karkonoskiego Parku Narodowego. więcej ›
Opublikowano 17.03.2014, Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu dla: odcinków szlaków modernizowanych w ramach projektu: Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego - etap III..Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu dla: odcinków szlaków modernizowanych w ramach projektu: Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego - etap III więcej ›
Opublikowano 06.03.2014, Nadzór budowlany nad realizacją zadań: Modernizacja miejsca wypoczynkowego oraz terenowe prace remontowe na szlakach turystycznych wykonywane w ramach projektu: Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego - etap IV. więcej ›
Opublikowano 05.03.2014, dostawa środków ochrony ekosystemów leśnych na użytek Karkonoskiego Parku Narodowego -siatka; feromony; repelent przed zgryzaniem, repelenty przed spałowaniem więcej ›