Sprzedaż drewna

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze informuje, iż w okresie od 01.02.2016 do 25.12.2016r przeznacza do sprzedaży surowiec drzewny, według poniższego zestawienia.

Przedmiotem sprzedaży będzie drewno okrągłe iglaste wielkowymiarowe i średniowymiarowe loco las.

1) drewno wielkowymiarowe świerkowe w ilości do1500,00 m3:

2) drewno średniowymiarowe świerkowe:

a) S2b – w ilości do 1050,00 m3

b) S2a  - w ilości do 100,00 m3

c) S2ac – w ilości do 750,00 m3

Karkonoski P.N. może jednostronnie zmniejszyć ilość surowca drzewnego stanowiącego przedmiot sprzedaży, jeżeli warunki atmosferyczne lub intensywność ruchu turystycznego spowodują ograniczenie lub wstrzymanie prac przy pozyskaniu drewna. Drewno pochodzić będzie  z planowanych na rok 2016  zabiegów ochronnych w procesie przebudowy dolnoreglowych drzewostanów świerkowych, restytucji rzadkich i zagrożonych ekotypów drzew i krzewów, restytucji jodły pospolitej.

Od 15 czerwca do 31 sierpnia planowane cięcia będą wstrzymane. Okres ten nie dotyczy cięć sanitarnych.

Drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe modrzewiowe może być dostępne w niewielkich ilościach.

Ogólne warunki które musi spełnić oferent po zawarciu umowy:

Kupujący zostanie poinformowany drogą e-mailową lub faksem o  przygotowanej  do sprzedaży każdej partii drewna,
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny każdej partii drewna w ciągu 5 dni od otrzymania informacji, o której mowa w pkt.1.
Kupujący dokonuje zapłaty za dana partię przygotowanego drewna za pośrednictwem rachunku bankowego na rachunek Sprzedającego w formie przelewu.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do dnia 15.01.2016r.do godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:
    - w formie pisemnej na adres: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Chałubińskiego 23, 58 – 570 Jelenia Góra,
    - za pośrednictwem faksu: 75 755 33 48 wew. 13
    - za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@kpnmab.pl
    - osoba do kontaktu: Krzysztof Bisaga – tel. 514 607 291

Kryteria, które zostaną uwzględnione podczas wyboru oferenta do dalszych negocjacji cenowych stanowią:
1.Dotychczasowa historia odbioru surowca drzewnego z Karkonoskim PN na podstawie zawartych umów,
2.Cena
 
Karkonoski PN dopuszcza podział poszczególnych sortymentów dla oferentów spełniających w/w warunki.

 W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnymi pismami o terminie negocjacji, które zostaną przeprowadzone w dyrekcji parku.

 
Załączniki: Formularz Ofertowy

 

Formularz ofertowy Formularz ofertowy » format : doc [ 34.00 kB ]