Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego

 

Jelenia Góra, dnia 7 października 2013r. 
 
Karkonoski Park Narodowy
z siedzibą w Jeleniej Górze
ul. Chałubińskiego 23
58-570 Jelenia Góra      
 
OGŁOSZENIE
 
Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze działając zgodnie z zarządzeniem nr 6/2013 Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ogłasza sprzedaż w formie aukcji n/w zbędnych składników majątku ruchomego.
 
Lp.
Nazwa środka trwałego
Nr inwentarzowy
szt
Rok produkcji
Opis
Cena wywoławcza
1
Samochód osobowy LADA NIVA 1,7 i nr rej. DJ13850
741-1/16/98
1
1998
Wycieki oleju z silnika. Układ oddechowy skorodowany. Oblachowanie nadwozia zniszczone korozyjnie. Poszycia drzwi i progi pordzewiałe z rozległymi ubytkami materiału. Pokrywa komory silnikowej przerdzewiała w przedniej części. Podszybie przednie skorodowane na wskroś – wykwity rdzy spod uszczelki szyby. Zderzak tylny zdeformowany, oderwana listwa. Pokrycia tapicerskie foteli porozrywane. Nakładki tapicerskie drzwi porozrywane. Uszczelki drzwi i szyb zestarzałe i popękane. Krata wlotu powietrza wyłamana. Reflektory skorodowane. Tarcze kół skorodowane z wżerami.” – opinia rzeczoznawcy nr; Wp-274/WB/08/2013 (kopia w załączeniu)
1600,00 złotych
2
Ciągnik rolniczy URSUS U-4514 Agro nr rej. JGC 8869
7/74/746/3
1
1999
Ślady wycieków oleju z silnika i przez uszczelnienia obwodów półosi. Błotniki przednie skorodowane, pospawane. Ogniska korozji występują na drzwiach i oblachowaniu kabiny. Osłona plastykowa pod deską rozdzielczą popękana. Pokrycia tapicerskie foteli poprzecierane i podarte.
27200,00 złotych
3
Przyczepa rolnicza wywrotka nr rej. DJ 99462
7/74/748/8
 
1999
Ściany boczne skrzyni ładunkowej zniszczone korozyjnie – w stadium rozpadu. Rama wywrotna skrzyni ładunkowej skorodowana z wżerami na całej powierzchni a tylna poprzeczka ramy pogięta. Rama podwozia skorodowana miejscowo. Wycieki oleju z siłownika wywrotu skrzyni ładunkowej.
1900,00 złotych
1
 
 
4
Przyczepa lekka ciężarowa Marki WĘGORZEWO nr rej. DJ 98297
7/74/748/1
1
1980
Ściany boczne skrzyni ładunkowej drewniane zbutwiałe i popękane. Podłoga skrzyni połamana. Podłużnice podłogi drewniane zbutwiałe i spękane. Okucia skrzyni metalowe skorodowane. Rama podwozia skorodowana z wżerami na całej powierzchni. Resory skorodowane, pozapiekane tuleje i sworznie resorowe. Dyszel zgięty. Pompa hamulcowa zablokowana korozyjnie. Przewody metalowe układu hamulcowego skorodowane. Przewody instalacji elektrycznej porozrywane. Klosze lamp tylnych popękane. Tarcze kół skorodowane. Opony zestarzałe i spękane.
200,00 złotych
 
 
 
 
 
Tłumik wydechu skorodowany. Wyłącznik świateł
 
5
Skuter śnieżny LYNX
7/74/740/124
1
1993
wyłamany. Wykładzina głusząca maski silnika porozrywana. Odpryski lakieru na masce silnika. Gąsienica zu zużyta granicznie, guma spękana. Osłona tylna połamana
1500,00 złotych
 
  1.  Aukcja odbędzie się dnia 24 października 2013r. o godz. 10.00 w Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego przy ul. Chałubińskiego 23 w Jeleniej Górze.
  2. W/w składniki majątku ruchomego można obejrzeć w obiekcie Karkonoskiego Parku Narodowego przy ul. Młyńskiej 35 w Jeleniej Górze, po uprzednim umówieniu się.
      Tel. 75 75 533 48 /prosimy telefonować od pn. do pt. w godz. 7.30-15.30/
  1. Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze jako Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w/w składników majątku ruchomego.
  2. W aukcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne ni posiadające osobowości prawnej, które stawią się na aukcji w miejscu terminie określonym w punkcie 1 po wniesieniu wadium określonego w punkcie 5. Oświadczenie woli w imieniu uczestnika aukcji może składać wyłącznie uczestnik lub jego pełnomocnik, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego, pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika postępowania.
  3. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości:
       Poz.1 – Samochód osobowy LADA NIVA 1,7 i nr rej. DJ13850 – 160,00 zł
       Poz.2 - Ciągnik rolniczy URSUS nr rej. JGC 8869 – 2720,00 zł
       Poz.3 - Przyczepa rolnicza wywrotka nr rej. DJ 99462 – 190,00 zł
       Poz.4 - Przyczepa lekka ciężarowa Marki WĘGORZEWO nr rej. DJ 98297 – 20 zł
       Poz.5 - Skuter śnieżny LYNX – 150,00 zł
      Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 23 października do godz. 10.00 na konto
       Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu:
       52 1130 1033 0018 8169 9620 0002
       Za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku Karkonoskiego
       Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze.
      Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
  1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia przybicia.
  2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
  3. Zastrzega się, że organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez poddania przyczyn.

 

Wyniki aukcji Wyniki aukcji » format : pdf [ 246.81 kB ]
Regulamin aukcji Regulamin aukcji » format : pdf [ 639.66 kB ]
Załącznik nr 1 - ogłoszenie Załącznik nr 1 - ogłoszenie » format : doc [ 225.00 kB ]
Załącznik nr 2 - oświadczenie Załącznik nr 2 - oświadczenie » format : doc [ 200.50 kB ]
Załącznik nr 3 - protokół Załącznik nr 3 - protokół » format : doc [ 203.00 kB ]