Regulamin organizacyjny KPN

 

 

Zarządzenie Nr 39/2014
dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze
(DN-011/3328/14)
 
 
 
 
Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) oraz statutu Karkonoskiego Parku Narodowego (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeleniej Górze - Dz.U. z 2013 r. poz. 307) zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się regulamin organizacyjny Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Traci moc Zarządzenie Nr 14/2013 dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze (DN-011/1185/13).
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki :

Zarządzenie Nr 39/2014 dyrektora KPN z siedzibą w Jeleniej Górze w sprawie regulaminu organizacyjnego KPN z siedzibą w Jeleniej Górze Zarządzenie Nr 39/2014 dyrektora KPN z siedzibą w Jeleniej Górze w sprawie... » format : pdf [ 1,480.68 kB ] Opublikowano : dnia 08.09.2014 o godzinie 07:41:40.
Zarządzenie Nr 37A/2015 w sprawie aneksu do zarządzenia Nr 39/2014 Zarządzenie Nr 37A/2015 w sprawie aneksu do zarządzenia Nr 39/2014 » format : pdf [ 457.93 kB ] Opublikowano : dnia 13.01.2016 o godzinie 14:39:48.
Schemat organizacyjny Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze Schemat organizacyjny Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej... » format : jpg [ 3,664.24 kB ] Opublikowano : dnia 13.01.2016 o godzinie 14:41:40.


Opublikowano : , dnia 03.06.2009 o godzinie 09:40:25.

Wersja do druku