Struktura własnościowa

Powierzchnia Karkonoskiego Parku Narodowego według stanu na dzień 01.01.2013 r. wynosi 5580,5 ha, w tym:

1. Pod ochroną:
    a. ścisłą: 1726,1 ha
    b. czynną: 3829,6 ha
    c. krajobrazową: 24,8 ha

2. Grunty wg podziału:
    a. leśne: 4032,1 ha
    b. rolne: 421,1 ha
    c. zadrzewione i zakrzewione: 867,8 ha
    d. wody: 10,9 ha
    e. tereny pozostałe: 248,6 ha

3. Powierzchnia gmin leżąca w granicach Karkonoskiego Parku Narodowego:
    a. Miasto Jelenia Góra - gmina miejska:  1342,8 ha
    b. Karpacz - gmina miejska: 2013,7 ha
    c. Kowary - gmina miejska: 134,3 ha
    d. Piechowice - gmina miejska: 508,1 ha
    e. Podgórzyn - gmina wiejska: 546,2 ha
    f. Szklarska Poręba - gmina miejska: 1035,4 ha

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm) nieruchomości Skarbu Państwa położone w granicach Karkonoskiego Parku Narodowego i służące realizacji jego celów znajdują się w trwałym zarządzie Parku. Jednocześnie art. 102 ust. 1 wspomnianej ustawy upoważnia dyrektora parku narodowego do reprezentowania Skarbu Państwa w stosunkach cywilnoprawnych w zakresie zarządzanego mienia parku narodowego.

Opublikowano : Krakowski Krzysztof, dnia 10.06.2009 o godzinie 13:06:04.

Wersja do druku