Dane teleadresowe

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze,
58-570 Jelenia Góra, ul. Chałubińskiego 23
, e-mail: sekretariat(at)kpnmab.pl
 
Dyrekcja KPN +48 75 7553348 +48 75 7553726 sekretariat(at)kpnmab.pl
Dr Andrzej Raj - Dyrektor    sekretaria(at)kpnmab.pl
Przemysław Tołoknow - Zastępca Dyrektora d/s ochrony przyrody    toloknow(at)kpnmab.pl
Hanna Nitka - Zastępca Dyrektora d/s organizacyjno-administracyjnych    hannanitka(at )kpnmab.pl
Ada Kulczyk - Główny Księgowy    ada.kulczyk(at)kpnmab.pl
Dział Ochrony Przyrody
Dariusz Kuś - Gł. specjalista d/s ochrony przyrody +48 75 7553348 w.23  darekkus(at)kpnmab.pl
Zespół ochrony przyrody
Roman Rąpała - Kierownik zespołu ds. ochrony orzyrody +48 75 7553348 w.19  karkonosz(at)kpnmab.pl
Joanna Kuś - St. specjalista ds. ochrony przyrody +48 75 7553348 w.19  asiakus(at)kpnmab.pl
Marcin Korkuz - Specjalista ds. ochrony przyrody +48 75 7553348 w.18 marcin.korkuz(at)kpnmab.pl
Stacja Monitoringowo-Badawcza
Marek Dobrowolski - Gł. specjalista ds. ochrony przyrody +48 75 7556244 marek.dobrowolski(at)kpnmab.pl
Artur Pałucki - Gł. specjalista ds. udostępniania Parku +48 75 7556244 artur.palucki(at)kpnmab.pl
Krzysztof Krakowski - Kierownik Stacji Bazowej ZMŚP "Karkonosze" - St. specjalista ds. ochrony przyrody  +48 75 7556244 krzysztof.krakowski(at)kpnmab.pl
Lidia Przewoźnik - Specjalista ds. ochrony przyrody +48 75 7556244  lidia.przewoznik(at)kpnmab.pl
Magdalena Stanek - Specjalista ds. ochrony przyrody +48 75 7556244 magda.stanek(at)kpnmab.pl
Karkonoski Bank Genów
Marta Kroczek - Kierownik Szkółki Leśnej +48 75 7556243 marta.kroczek(at)kpnmab.pl
Dział Udostępniania Parku
Michał Makowski - Gł. specjalista ds. udostępniania Parku +48 75 7553348 w.23  makowski(at)kpnmab.pl
Stanowiska ds. udostępniania Parku
Marzena Ratajczak - St. specjalista ds. udostępniania Parku +48 75 7553348 w.20 marzena.ratajczak(at)kpnmab.pl
Szymon Wasiak - Specjalista ds. udostępniania +48 75 7553348 w.20 szymon.wasiak(at)kpnmab.pl
Dział Edukacji
Roksana Knapik - Kierownik pracowni naukowo-edukacyjnej +48 75 7172124 w.25  roksana(at)kpnmab.pl
Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN
Sabina Tabaka - Kierownik Ośrodka edukacyjno - muzealnego +48 75 7172124 w.35 sabina.tabaka(at)kpnmab.pl
Stanowiska ds. edukacji
Leszek Skrętkowicz - St. specjalista ds. edukacji +48 75 7172124 w.35 leszek.skretkowicz(at)kpnmab.pl
Elżbieta Gerega - Specjalista ds. edukacji +48 75 7172124 w.35 elzbieta.gerega(at)kpnmab.pl
Centrum Informacyjne KPN
Karolina Dobrowolska-Martini - Kierownik pracowni naukowo-edukacyjnej +48 75 7000008 karolina(at)kpnmab.pl
Aleksandra Trytek - Specjalista +48 75 7000008 aleksandra.trytek(at)kpnmab.pl
Anna Kalisz-Górska - Specjalista +48 75 7000008 anna.gorska(at)kpnmab.pl
Domek Myśliwski
Żaklina Antczak-Raj - Specjalista ds. edukacji +48 75 7000035 zaklina.antczak(at)kpnmab.pl
Anna Walusiak - Specjalista +48 514 607 299 anna.walusiak(at)kpnmab.pl
Zespół d/s ochrony przyrody i GIS
Zygmunt Jała - Kierownik zespołu ds. ochrony przyrody
+48 75 7553348 w.17 zygmuntjala(at)kpnmab.pl
Dorota Wojnarowicz - St. specjalista ds. ochrony przyrody
+48 75 7553348 w.18 dorcie(at)kpnmab.pl
Marcin Wierzbiński - Specjalista ds. ochrony przyrody
+48 75 7553348 w.29 marcin.wierzbinski(at)kpnmab.pl
 Dział organizacyjno-administracyjny
Anna Róg - Kierownik działu +48 75 7553348 w.16  anna.rog(at)kpnmab.pl
Barbara Wieniawska-Raj +48 75 7553348 w.22  wieniawska(at)kpnmab.pl
Magdalena Taurogińska - Specjalista +48 75 7553348 w.26  magda.tauroginska(at)kpnmab.pl
Paulina Sołoniewicz +48 75 7553348 w.26  paulina.soloniewicz(at)kpnmab.pl
Stanowisko ds. inwestycji i remontów
Marek Korneć - St. inspektor ds. inwestycji i remontów +48 75 7553348 w.16  m.kornec(at)kpnmab.pl
Stanowisko ds. zamówień publicznych
Emilia Szczybura - St. specjalista ds. zamówień publicznych +48 75 7553348 w.26  szczybura(at)kpnmab.pl
Zespół Finansowy
Natasza Kopaszewska - Z-ca Głównego Księgowego +48 75 7553348 w.21  natasza.kopaszewska(at)kpnmab.pl
Agnieszka Wasiuk - Specjalista ds. ekonomicznych +48 75 7553726 w.31  agnieszka.wasiuk(at)kpnmab.pl
Krystyna Korneć - Starsza księgowa +48 75 7553726 w.31  ksiegowosc(at)kpnmab.pl
Maria Niegosz - Starsza księgowa +48 75 7553726 w.32  ksiegowosc(at)kpnmab.pl
Ewa Więckowska - Starszy kasjer +48 75 7553726 w.28  ksiegowosc(at)kpnmab.pl
Stanowiska ds. kadrowych
Czesława Podkańska - St. inspektor ds. kadr +48 75 7553348 w.22 cz.podkanska(at)kpnmab.pl
Straż Parku
Włodzimierz Zieliński - Komendant Straży Parku +48 75 7553348 w.24  strazkpn(at)kpnmab.pl
Łukasz Podkański - Z-ca Komendanta Straży Parku +48 75 7553348 w.24  strazkpn(at)kpnmab.pl
Obwody ochronne
Krzysztof Bisaga - Nadleśniczy

+48 75 7553348
w.34
+48 514 607 291

 krzysztof.bisaga(at)kpnmab.pl
Wojciech Zwolski - Konserwator O.O. Śnieżka +48 781 720 205  sniezka(at)kpnmab.pl
Dariusz Żmurko - Konserwator O.O. Przełęcz +48 514 607 294  ooprzelecz(at)kpnmab.pl
Roman Błaszczyk - Konserwator O.O. Szrenica +48 514 607 296  szrenica(at)kpnmab.pl

 

Opublikowano : Radosław Halicki, dnia 03.08.2010 o godzinie 14:57:50.

poprzednie wersje dokumentu :

Dokument obowiązywał od dnia 03.08.2010 do 10.06.2009