Dokument Archiwalny :


Dane teleadresowe

Karkonoski Park Narodowy
58- 570 Jelenia Góra ul. Chałubińskiego 23
sekretariat@kpnmab.pl

Nazwa działu
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Telefon
e-mail
Dyrekcja KPN
 
+48 75 7553348
+48 75 7553726
Dr Andrzej Raj Dyrektor  
Przemysław Tołoknow Zastępca Dyrektora  
Poczta
Władysława Kulczyk
Główny Księgowy  
Poczta
Dział Ochrony Przyrody     .
Dariusz Kuś Gł. specjalista d/s ochrony przyrody +48 75 7553348
w.23
Poczta
Stanowiska ds. ochrony przyrody     .
Joanna Kuś St. specjalista ds. ochrony przyrody +48 75 7553348
w.18
Magda Maszkiewicz Adiunkt Parku +48 75 7553348
w.26
Poczta
Roman Rąpała St. Specjalista ds. ochrony przyrody +48 75 7553348
w.19
Stanowiska ds. badań i monitoringu  
Roksana Knapik Asystent +48(75) 7556244
Lidia Przewoźnik Specjalista +48(75) 7556244
Dział Udostępniania Parku     .
Michał Makowski Gł. specjalista ds. udostępniania Parku +48 75 7553348
w.23
Stanowiska ds. udostępniania Parku  
Barbara Wieniawska - Raj Adiunkt ds. turystyki +48 75 7553348
w.20
Marzena Ratajczak St. specjalista ds. udostępniania Parku +48 75 7553348
w.20
Dział Edukacji     .
Artur Pałucki Gł. specjalista ds. udostępniania Parku +48(75) 7172124
w.25
Sabina Tabaka Kierownik Ośrodka edukacyjno - muzealnego +48(75) 7172124
w.35
Stanowiska ds. edukacji  
Karolina Dobrowolska St. specjalista ds. edukacji +48(75) 7172124
w.24
Leszek Skrętkowicz St. specjalista ds. edukacji +48(75) 7172124
w.35
Tatiana Mochola Kustosz +48 75 7553348
w.27
Anna Kalisz   +48 75 7553348
w.24
Zespół systemów informacji geograficznej     .
Zygmunt Jała Kierownik zespołu
ds. GIS
+48(75) 7553348
w. 17
Dorota Wojnarowicz St. specjalista
ds. GIS
+48(75) 7553348
w. 18
Krzysztof Krakowski St. inspektor
ds. GIS
+48(75) 7553348
w. 29
Samodzielne stanowiska pracy     .
Stanowisko ds. administracyjnych  
Alina Kulczyk-Dynowska St. specjalista ds. administracyjnych +48(75) 7553348
w.22
Stanowisko ds. inwestycji i remontów  
Marek Korneć St. inspektor ds. inwestycji i remontów +48(75) 7553348
w. 16
Stanowiska ds. zamówień publicznych  
Emilia Szczybura St. specjalista ds. zamówień publicznych +48(75) 7553348
w.26
Stanowiska ds. kadr i sekretariatu  
Czesława Podkańska St. inspektor ds. kadr i sekretariatu +48(75) 7553348
w. 11
Straż Parku     .
Włodzimierz Zieliński Komendant Straży Parku +48(75) 7553348
w. 30
Łukasz Podkański Z-ca Komendanta Straży Parku +48(75) 7553348
w. 30
Obwody Ochronne     .
Krzysztof Bisaga Konserwator
O.O. Śnieżka
+48 514 607 291
Poczta
Julian Dybalski Konserwator
O.O. Przełęcz
+48 514 607 294
Poczta
Roman Błaszczyk Konserwator
O.O. Szrenica
+48 514 607 296
Poczta
Gosp. Szkółkarskie     .
Alicja Wieczorek Kierownik
Szkółki leśnej
+48 514 607 290
Poczta
Gospodarstwo Pomocnicze przy KPN     .
Hanna Nitka Kierownik
Gospodarstwa Pomocniczego
przy KPN
+48 75 7553348
w. 15
Poczta

Opublikowano : Krakowski Krzysztof, dnia 10.06.2009 o godzinie 12:40:17.

Dokument obowiązywał od dnia 10.06.2009 o godzinie 12:40:17 do 10.06.2009 o godzinie 12:40:17

Wersja do druku